VERTIKALGÅENDE HISSAR MED PLATTFORM

Allmän information

En vertikalgående hiss med plattform är en lyftanordning för transport av personer och gods. Hissarna indelas i grupper beroende på om hissen är omgiven av ett omslutande schakt eller är ”öppen”, dvs utan omslutande schakt. Hissar med högre lyfthöjd eller som passerar genom ett bjälklag skall alltid var utförda med omslutande schakt medan hissar som t ex placeras bredvid en utvändig entrétrappa får vara öppna. I Sverige benämns dessa hissar ofta för A-hissar (för hissar med omslutande schakt) och B-hissar (för hissar utan schakt), baserat på en äldre föreskrift från 70-talet.

Även den miljö som hissen placeras i samt användningsområdet i övrigt har betydelse för hur hissen skall vara utförd. Vertikalgående plattformshissar används ofta vid tillgänglighetsanpassning, i dagligt tal oftast benämnda ”handikapphissar”, men med ett långt större användningsområde än vad detta namn anger.

Gemensamt för plattformshissar är att de finns i en mängd olika varianter och utföranden för att passa individuella krav och önskemål. Lastplansmått, lyfthöjder, antal stannplan och märklaster är sådant som kan anpassas till hiss till hiss. Hissarna placeras oftast mot en bakomliggande vägg som utnyttjas för infästning men hissarna kan även installeras mer eller mindre fristående, ibland med bara några få stabiliserings-punkter eller helt utan om lyfthöjden är begränsad. Vid installation i utomhusmiljö bör hissen anpassas vad gäller ytbehandling, kapslingsklass och skydd för nederbörd. Det bör dock påpekas att installationer utomhus är klimatutsatta och speciella hänsyn bör tas till placering och t ex möjlighet till kontinuerlig snöröjning.

Hissens utförande och utrustning överensstämmer med AFS2008:3 (Maskindirektivet) motsvarande 2006/42/EC (Machinery Directive) samt Standard pr-EN81-41 samt Svensk Standard SS-EN81-40 i tillämpliga delar.

PLATTFORMSHISS MED SCHAKT

Aritco Lift AB marknadsför sina hissar i två serier, Living och Prime. Living-serien omfattar hissar avsedda främst för privat miljö och Prime-serien för offentlig miljö. Båda hiss-serierna finns i Classic-version (CL), dvs standardutförande och Custom-version ( C) , dvs specialutförande. Prime-serien finns dessutom i utomhusutförande (XTR). Custom-versionerna utförande och utrustning kan varieras för att anpassas till olika funktions- och utseendekrav. En omfattande optionskatalog erbjuds samt kulörval för lack etc.

AJ Hisskonsult säljer följande vertikalhissar

Aritco Living 4000

Marknadens minsta villahiss som finns i ett antal olika storlekar. Tillbehören och variationerna är många så de går att designa en hiss som passar in i vilket hem som helst. Dörrar och schakt kan varieras i färger och material så som stål eller glas.
Läs mer om Aritco 4000

Aritco Living 6000

En något större variant av Aritco 4000. Uppfyller kraven för tillgänglighetsanpassning. Utvecklad för anvädning i privata hem. Lyfthöjd upp till 13 meter.
Läs mer om Aritco 6000

Aritco Prime 7000

En kraftfull vertikalhiss för offentliga platser som klarar laster upp till 410 kg (i vissa fall 500 kg). Finns i många varianter av storlek på plattformen.
Läs mer om Aritco 7000

Aritco Prime 9000

Vertikalhiss med inre hisskorg. Detta möjliggör att hissen kan gå automatiskt genom att man trycker på önskad våning endast en gång. Uppfyller kraven för tillgänglighetsanpassning. Lyfthöjd upp till 13 meter.
Läs mer om Aritco 9000

Mini 500

En mycket smidig hiss för små lyfthöjder upp till 0,5 meter. Vid så låga lyfthöjder krävs inga grindar vilket medför att hissen tar väldigt liten plats.
Läs mer om Mini 500

Mini 1000/1200

Större variant av Mini 500 som lyfter upp till 1,0 meter (1,2 i vissa fall). Denna hissen har grindar men kräver ingen infästning i vägg. Hela konstruktionen är självbärande. Passar i både privat och offentlig miljö.
Läs mer om Mini 1000