Lippe T80 Stolhiss

Trapphiss med stol för alla typer av trappor, svängda trappor, spiraltrappor eller trappor med mellanliggande vilplan. Hissen kan monteras både vid innersidan och vid yttersidan av trappan.

Gejdskenans kurvradie samt optimala stigningvinkel möjliggör installation i även i mycket branta lägen. , vilket är fallet med innersidan i flertalet svängda trappor. Samtidigt är det ofta det bästa läget att montera hissen innersidan, då övrig gångtrafik ej påverkas lika mycket och trappans handledare/räcke ej behöver tas bort. Lippe T80 Stol byggs på samma gejdskena och drivenhet som typ T80 plattform, vilket erbjuder en märklast på 225 kg. Armstöd och fotplatta är uppfällbara.

Bilder

Klicka på bilderna för större version

Specifikation

Tillverkare: Lippe Lift GmbH, Tyskland
Typcertifiering: CE-märkt
Drifttyp: Batteridrift med kontinuerlig underhållsladdning vid stannplanen.
Märklast: 225 kg
Infästning: Stegfästen eller väggfäste
Manöverreglage: Radiostyrning. Joystick i armstöd.
Standardutrustning: Armstöd och fotplatta är uppfällbara. Kulörval.
Extrautrustning: Utomhusutförande med bl a galvaniserad gejdskena. Fritt kulörval (RAL-kulörer).
Broschyr: PDF-fil för nerladdning

Dokument