Trapphiss med stol typ Kirchner

Trapphiss med stol för alla typer av trappor, svängda trappor, spiraltrappor eller trappor med mellanliggande vilplan. Hissen kan monteras både vid innersidan och vid yttersidan av trappan.

Gejdskenans kurvradie samt optimala stigningvinkeln möjliggör installation i även mycket branta lägen, vilket är fallet med innersidan i flertalet svängda trappor. Samtidigt är det ofta det bästa läget att montera hissen på innersidan, då övrig gångtrafik ej påverkas lika mycket och trappans handledare/räcke ej behöver tas bort. Kirchner är som standard försedd med en manuellt vridbar och uppfällbar sits. Hissen kan även levereras i utomhusutförande samt även som s.k. ståhiss, dvs med fotplatta och ståstöd.

Bilder

Klicka på bilderna för större version

Specifikation 

Tillverkare: Kirchner Treppenlift GmbH, tyskland
Typcertifiering: CE-märkt
Drifttyp: Batteridrift med kontinuerlig underhållsladdning vid stannplanen.
Märklast: 130 kg
Infästning: Stegfästen eller väggfäste
Manöverreglage: Radiostyrning. Joystick i armstöd samt vid båda stannplanen.
Standardutrustning: Manuellt vridbar sits. Sits, armstöd och fotplatta är uppfällbara. Uppfällbar sits och fotplatta. Fritt kulörval.
Broschyr: PDF-fil för nerladdning