TRAPPHISSAR MED STOL

Allmän information

En trapphiss med stol är en lyftanordning för transport av personer sittande. Hissen kan installeras i raka och svängda trappor beroende på typ och utförande. Stolen löper på en gejdskena monterad utefter trapplöpet. Gejdskenan utformning anpassas till stegprofilen så att trapphissen följer trapplöpet med lämplig frigång ovan trappstegen. Trapphiss-stolen är enkelsidigt upphängd på gejdskenan som monteras utefter trappans ena sida med lämplig frigång från väggen. Hissens utförande och utrustning överensstämmer med AFS2008:3 (Maskindirektivet) motsvarande 2006/42/EC (Machinery Directive) samt Svensk Standard SS-EN81-40.

Konfiguration

Trapphiss med stol för raka trappor
Trapphissar avsedda för raka trappor är konstruerade för en linjär rörelse, dvs gejdskenan är helt rak och stolens infästning injusteras enligt den aktuella trappvinkeln. Hisstolen har normalt sitt nedre ändläge direkt nedanför trappan och sitt övre ändläge i trappan eftersom detta är en förutsättning för att stolen skall erbjuda normal av- och påstigningshöjd. Olägenheten med att stolen står nedanför trappan är att den då blockerar, t ex en näraliggande dörröppning, vilket kan elimineras med en rörlig del av gejdskenan som kan fällas upp när hisstolen lämnat stannplanet. Vi övre stannplan, krävs en vridbar sits för att underlätta av- och påstigning.

Trapphiss med stol för svängda trappor
Trapphissar svsedda för svängda trappor har en mera avancerad konstruktion med en svängd gejdskena som följer trappans horisontella svängar, vilka även resulterar i att stolen måste kunna röra sig tredimensionellt pga samtidig vinkelförändring (integrerade horisontella och vertikala svängar). Eftersom hisstolens lutning i förhållande till gejdskenan därmed ej är konstant, krävs en nivelleringsanordning som håller stolen horisontell utefter gejdskenans hela längd. Äldre trapphisstyper har oftast en mekanisk nivelleringsanordning som fungerar om trapphissen har dubbla gejdskenor, dvs två gejdprofiler placerade vertikalt. På nyare trapphisstyper finns oftast bara en gejdprofil som då istället för en mekanisk nivelleringsanordning, är försedd med en elektroniskt styrning kompletterad med servomotor för vinkelförändring samt olika säkerhetssystem för att i alla lägen säkerställa att stolen förblir horisontell. Den stora fördelen med en gejdprofil är att svängradien kan göras väsentligt snävare och att stigningsvinkeln, alltså trapphissens anpassning till trappans stigning kan göras brantare. Snävare svängningsradie och brantare stigning möjliggör att trapphissen med fördel kan placeras i innersvängen och på det sättet utnyttja den del av trappan som gående ej använder samt att hissinstallationen därmed inte heller påverkas av trappans handledare (trappräcke). Vidare ges möjlighet att anordna säkrare och bekvämare av- och påstigningsläge nedanför respektive ovanför trappan. Vidare kan flera trappor kopplas ihop så att en hiss kan förbinda mer två stannplan, t ex från källarplan, via bottenplan upp till vindsplan.

Gejdskenan kan alltså i trappans innersida eller yttersida alltefter önskemål och faktiska förutsättningar. För svängda trappor är placering av gejdskenan i trappans innersida den mest optimala placeringen. (Se ovan). Eventuella begränsningar för trapphissinstallationer i trappans innersida i form liten trappbredd eller låg takhöjd, är numera förutsättningar som inte behöver medföra några installationsproblem.

Vi erbjuder stolshissar med automatiskt vridsits, vilket innebär att brukaren kan färdas halvt vänd neråt i trappan, vilket resulterar i att tillgängligt knäutrymme och fri höjd uppåt förbättras avsevärt, då brukaren färdas i en sittposition som är mer gynnsam så att det faktiska utrymmet i trappan utnyttjas optimalt. Den automatiska vridsitsen är individuellt programmerbar så att vi på plats tillsammans med brukaren kan uppnå bästa möjliga färdposition med hänsyn till säkerhet och bekvämlighet.

AJ Hisskonsult säljer följande trapphissar med stol

Flow-2

Flow är marknadens mest avancerade stolhiss. Den kan installeras i alla typer av trappor och klarar väldig stor stigning. Dess unika vridfunktion av stolen under färd gör att den får plats i väldigt smala trappor. Går på en singel rail-skena som tar väldig lite plats i trappan så den inte är i vägen för gående.
Läs mer om Flow 2

HomeGlide (Levant)

Trapphiss med stol för raka trappor. Går på en enkel skena och tar väldigt lite plats i trappan. Kan fås med uppfällbar skena på slutet som gör att inget står ut nedanför trappan när hissen inte används.
Läs mer om HomeGlide

Lippe T80 Stolhiss

Hiss som kan monteras både inomhus och utomhus. Har en väldigt robust uppbyggnad och klarar hög stigning och stor last. Skenan i trappan tar en del plats men då den med fördel monteras på insidan av trappan är den inte i vägen för gående och handledare kan bevaras.
Läs mer om Lippe T80 stolhiss

Kirchner

Stolhiss som kan monteras både i innerkurva och ytterkurva. Finns i versioner för inomhus och utomhus. Finns även som ståhiss. En billigare variant av stolhiss med dubbla skenor.
Läs mer om Kirchner

Elite Curve

Trapphissen för ”fullvuxna”. Klarar en last på 190 kg och har en stol som kan göras stor och bred. Denna robusta hiss klarar även de som är av en större storlek. Passar alla typer av trappor och kan monteras i både innersidan och yttersidan av trappan.
Läs mer om Elite Curve