Plattformshiss typ NTD S300E ”StepOn”

Trapphiss med plattform för raka trappor. Privat miljö. Robust, tålig och driftssäker. Hissen löper på dubbla gejdskenar som vilar på trappstegen, vilket eliminerar behovet av infästning i vägg eller i stolpar utefter trappans ena sida.

Hissen manövreras direkt från plattformen alternativt från övre stannplan eller via fjärrkontroll.
Manöverknapparna är anpassade för användare med nedsatt rörlighet. Den automatiskt höj och sänkbara rampen är utrustad med skyddskanter som i uppfällt läge
förhindrar fallolyckor.

Inga fördyrande hållfasthetskrav ställs på trappkonstruktionen eftersom trapphissens styrskenor i aluminium lätt monteras direkt på befintlig trapp, oavsett betong, sten eller trätrapp. Hissen går att installera och monteras på en dag och kan även vid behov flyttas och återanvändas. Installationen utförs alltid av en certifierad montör.

Bilder

Klicka på bilderna för större version

Specifikation

Märklast: 300 kg
Märkhastighet: max 0,15 m/sek (9 m/min)
Lutning på trapp: 15-45 grader
Plattformsmått: 1250×800 (b × d, mm)
Manövrering: Hålldonskörning
Motor: Kuggstångsmotor med manuell nödsänkning
Stannplan: 2
Anslutningsström: 1 fas 230 V, 50 Hz, 10 A
Drivsystem: Kuggstång i stål på varje räls
Knappar på plattform: Taktila, visuella hålldonsknappar
Knappar stannplan: Hålldonsknappar med nyckellås
Säkerhet
• Fallskydd
• Överbelastningsskydd av motor
• Klämskydd under hela plattformen
• Ingreppsskydd utmed räls
• Avrullningsskydd
• Övervakning av drivkedjor
Uppfyller kraven i maskindirektivet MD2006/42/EG

Dokument