NTD SwingOn

FÖR LÅGA LYFT I STADSMILJÖ

SwingOn1

En smidig och diskret låglyft för små höjdskillnader som löser förflyttningen med upp till 500 mm, där ramper eller traditionella trapphissar inte kan användas.

SwingOn kan monteras direkt på väggen och fälls genom en sinnrik lösning ut från väggen vid behov. Installationen utförs på en dag. Konstruktionen är säker och robust. Alla delar ska tåla utsatta miljöer.

SwingOn-skiss

SwingOn-feature

SwingOn plattformsstorlek 700×1000-1600 mm.
Lastkapacitet 300 kg.
Endast 250 mm hopfälld, från vägg.

• Där hiss och ramp är uteslutet
• Där estetik värderas högt
• Där tillgänglighet skapar affärer

Dokument