TRAPPHISSAR MED PLATTFORM

En trapphiss med plattform är en lyftanordning för transport av personer i rullstol eller rollator. Hissen kan installeras i raka och svängda trappor beroende på typ och utförande.

Stolen löper på en gejdskena monterad utefter trapplöpet. Gejdskenan utformning anpassas till stegprofilen så att trapphissen följer trapplöpet med lämplig frigång ovan trappstegen. Trapphissplattformen är enkelsidigt upphängd på gejdskenan som monteras utefter trappans ena sida. Infästning sker direkt i väggen eller mot separata infästningsprofiler (stolpar) monterade mellan trappsteg/golv och tak/bjälklag på lämpligt sätt. Hissens utförande och utrustning överensstämmer med AFS2008:3 (Maskindirektivet) motsvarande 2006/42/EC (Machinery Directive) samt Svensk Standard SS-EN81-40.

Konfiguration

Trapphiss med plattform för raka trappor
Trapphissar avsedda för raka trappor är konstruerade för en linjär rörelse, dvs gejdskenan är helt rak och plattformens infästning injusteras enligt den aktuella trappvinkeln. Plattformen har normalt sitt nedre ändläge direkt nedanför trappan och sitt övre ändläge i trappan i nivå med övre stannplan. Av- och påkörning sker via fällbara ramper som under färd fungerar som avrullningsskydd. Vid begränsat utrymme nedanför trappan, kan plattformen förses med sidopårullningsramp samt även förses med integrerad höj- och sänkfunktion, vilket tillåter plattformen att ”landa” direkt nedanför första trappsteget.

Trapphiss med plattform för svängda trappor
Trapphissar avsedda för svängda trappor har en mera avancerad konstruktion med en svängd gejdskena som följer trappans horisontella svängar, vilka även resulterar i att plattformen måste kunna röra sig tredimensionellt pga samtidig vinkelförändring (integrerade horisontella och vertikala svängar). Eftersom plattformens lutning i förhållande till gejdskenan därmed ej är konstant, krävs en nivelleringsanordning som håller plattformen horisontell utefter gejdskenans hela längd.
Denna anordning är normalt mekanisk, verkande mot dubbla gejdskenor, dvs två gejdprofiler placerade vertikalt.
Installationen förutsätter normalt placering i innersidan av trappans då plattformens diagonala mått blir dimensionerande för dess fria passage i trappan. Installation i trappans yttersida kräver dessutom väsentligt större svängningsradie och därmed bredare trappa pga plattformens frigång mot gejdskenan.
Gejdskenan placeras därför normalt i trappans innersida, vilket är den optimal placeringen. Denna placering tillåter dessutom plattformen att svänga runt vid nedre stannplan och parkeras parallellt med trappan och tillåter dessutom att hissen kan sammanbinda flera ovanförliggande trapplöp med möjlighet att betjäna även mellanliggande stannplan om trappornas konfiguration medger detta.

I likhet med plattformshissar för raka trappor, förses plattformen med fällbara ramper på dess kortsidor som under färd fungerar som avrullningsskydd. För påkörning från sidan kan plattformen även förses med ramp på långsidan.

AJ Hisskonsult säljer förljande trapphissar med plattform

NTD SwingOn

En smidig och diskret låglyft för små höjdskillnader som löser förflyttningen med upp till 500 mm, där ramper eller traditionella trapphissar inte kan användas.
Läs mer om SwingOn

RTL 9002

Svenskbyggd trapphiss med plattform för raka trappor. Har en mycket smidig drivlina som tar lite plats. Uppfällbar plattform spar plats när den inte används.
Läs mer om RTL 9002

T 80

Plattformshiss för både raka och svängda trappor med mellanliggande viloplan. En mycket driftsäker hiss som klarar 300 kg. Kan monteras såväl inne som ute. Uppfällbar plattform.
Läs mer om T 80

T 100

Hiss för raka trappor. Klarar 300kg och finns i en mängd olika storlekar för plattformen. Uppfällbar plattform vid stannplan.
Läs mer om T 100

RPSP

Svensktillverkad trapphiss för raka trappor som klarar upp till 325 kg last. Smidig och pålitlig hiss som kan monteras både ute och inne. Uppfällbar plattform.
Läs mer om RPSP

Step On

Hiss med plattform för raka trappor. Konstruktionen har skenor på båda sidor i trappan vilket gör att endast infästning i trappan behövs. Passar bra där det ej finns någon stabil vägg intill trappan.
Läs mer om Step On