Om AJ Hisskonsult

AJ Hisskonsult AB är ett Stockholmsbaserat företag som säljer, installerar och servar trapphissar och plattformshissar. Vi är inte ett konsultföretag i traditionell mening men efter att arbetet med dessa hissar i mer 40 år, har vi samlat på oss omfattande kunskap och erfarenheter av dessa hisstyper och erbjuder kvalificerad rådgivning vid val av lämplig hisstyp men även kompletta, körklara installationer. Vi erbjuder naturligtvis även service- och underhållsavtal till våra kunder för att upprätthålla fullgod funktion och säkerhet hos hissarna.

Trapphissar och plattformshissar har ett stort användningsområde framförallt vid tillgänglighetsanpassning av bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader.

Under de senaste åren har det skett en omfattande utveckling av dessa hisstyper. Modern teknik och nya tillverkningsmetoder har lett fram till hissar som erbjuder högre säkerhet, förbättrad funktionalitet och större bekvämlighet för brukaren.

Även gällande regelverk för dessa hisstyper har förändrats och utförandekraven har skärpts. Från årsskiftet 2009-2010 gäller ett nytt EC-direktiv som tillsammans med nya harmoniserade standarder, i hög grad har påverkat den senast utvecklingen.

Vi är samarbetspartner till ett antal välkända hisstillverkare och färdigställer kontinuerligt leveranser från exempelvis ARITCO, ThyssenKrupp Access, Lippe Lift, ProMobile och RT-lift. Utöver de omfattande produktsortimenten som dessa leverantörer erbjuder, har vi möjlighet att vid behov erbjuda hissar även från andra leverantörer.

Våra kunder utgöres i hög grad av kommuner som med hjälp av hissar löser akuta bostadsanpassningsbehov. På senare år har även privatpersoner blivit en större kundgrupp eftersom det blivit mer attraktivt att förändra sin boendemiljö till ett mera bekvämt och fritt boende. Utöver dessa kundgrupper finns även andra offentliga uppdragsgivare samt naturligtvis byggindustrin.

Vår hemsida är tänkt att kunna ge en komplett information om våra vanligaste hisstyper. I vårt bildgalleri finns exempel på hissinstallationer som på ett bra sätt belyser de olika hisstypernas speciella möjligheter och på vår kontaktsida kan du lätt välja olika sätt för att kontakta oss. Vi lämnar gärna installationsförslag, komplett med priser baserade på erhållna förfrågningsunderlag eller efter besök på plats, ha diskuterat behovet och kontrollerat måttförutsättningarna.

Kontakta oss gärna – vi är vana vid att få ”lyftproblem” serverade och även att kunna lösa dem.