Centrumkyrkan i Tumba (Svenska Missionskyrkan) har i dagarna tagit sin nya hiss i bruk. Kyrkan färdigställdes 1966, då utan hiss mellan de olika planen. Snart visade sig detta medföra problem med tillgängligheten och redan i början av 1980-talet löstes det mest akuta behovet med hjälp av en trapphiss upp till kyrkosalsplanet.

Nu har en mera komplett lösning anordnats genom installation av en helglasad hiss typ Aritco Prime C7000. Hissen har installerats i kyrkans entré och skapar bekväm och säker tillgänglighet förutom upp till kyrksalen, även ner till undomsvåningen och förråd. Hissens färgsättning och glasade utförande smälter så väl in i miljön att hissen upplevs som om den ”alltid funnit här”.
– Vi är mycket nöjda säger församlingens projektledare Lars Hällgren.

news_tumba250_1 news_tumba250_2